MAPA ZATRZYMAŃ

Jeżeli zostałeś zatrzymany za posiadanie marihuany, wypełnij poniższy formularz

Imię

Adres email

Miejsce zatrzymania (miasto i ulica)

Ilość gram zatrzymanej marihuany

Zbieramy dane statystyczne na potrzeby struktury Centrum Pomocy Zatrzymanym

HISTORIA PROHIBICJI

Prawda o marihuanie

LICZBY

KOSZTY PROHIBICJI (PLN)

PRZYCHODY Z LEGALIZACJI (PLN)

ZATRZYMANI W 2015r.

NOWE PRZEPISY

Nowy Projekt Ustawy dotyczącej praw więźniow politycznych odbywających karę za posiadanie konopi.
Przepisy regulują także kwestię posiadania i uprawy marihuany.

INICJATYWA USTAWODAWCZA

Pierwszym etapem wprowadzenia nowej ustawy będzie inicjatywa 100 000 podpisow,
zrealizowana w aresztach śledczych oraz zakładach karnych na terenie całego kraju.

Rozmowa z Dyrektorem Departamentu Prawnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
Rozmowa z koordynatorką Ministra Sprawiedliwości ds. Krajowego programu Przeciwdziałania Narkomanii.